ททท.นครศรีธรรมราช จัดทำโครงการสร้างบ้านใต้ทะเล ที่ อ.ขนอม สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช จัดทำโครงการสร้างบ้านใต้ทะเล ที่ อ.ขนอม มุ่งสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนสนใจรักษ์สิ่งแวดล้อม นายสุเทพ เกื้อสังข์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ในปัจจุบันมีแนวโน้มว่านักท่องเที่ยวให้ความสนใจเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นิยมท่องเที่ยวในแบบครอบครัว เพื่อแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ โดยหาดทรายชายทะเลที่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช มีธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช จึงร่วมกันจัดทำโครงการสร้างบ้านใหม่ใต้ทะเล นำตู้คอนเทนเนอร์ประมาณ 10-20 ตู้ มาให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม วาดภาพตามจิตนาการของตนเองลงบนตู้คอนเทนเนอร์ ในวันที่ 2 มิถุนายน ที่ หาดโรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม จากนั้นในวันที่ 8 มิถุนายน จะนำตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวลงไปวางในอ่าวขนอม เพื่อเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำใต้ทะเล การจัดทำโครงการนี้ มุ่งการสร้างกระแสสร้างจิตสำนึกให้ทุกฝ่ายใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว และในปีนี้จะรณรงค์ให้มากยิ่งขึ้น ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช เชิญชวนเยาวชนและผู้สนใจทั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดอื่นเข้าร่วมกิจกรรม ติดต่อได้ที่ ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 31 พฤษภาคม 2552 โทร. 0-7534-6515-6 มีรถรับส่งเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการไปยังสถานที่จัดกิจกรรม