รอง ผบ.ฉก.นราธิวาส เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานสมโภชที่พักสงฆ์บ้านทรายทองครบรอบ 1 ปี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานสมโภชที่พักสงฆ์บ้านทรายทองครบรอบ 1 ปี ท่ามกลางประชาชนร่วมงานคับคั่ง วันนี้ (24 พ.ค.52) ที่สำนักสงฆ์บ้านทรายทอง ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส พันเอกสมพล ปานกุล รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำประชาชนทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามที่พร้อมใจกันมาอย่างคับคั่งเพื่อร่วมงานสมโภชที่พักสงฆ์บ้านทรายทอง ครบรอบ 1 ปี ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2551 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสฉลอง สิริราชสมบัติ ครบ 80 ปี โดยมีพระสุนทร ปริยัติวิธาน เจ้าอาวาสวัดช้างไห้เดินทาง มาเป็นประธาน ฝ่ายสงฆ์ พระยศ อภิปุญโญ ผู้ดูแลที่พักสงฆ์บ้านทรายทอง กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ก่อสร้างที่พักสงฆ์ มีผู้มีจิตศรัทธา หน่วยงานราชการ หน่วยงานทหาร ร่วมปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่น จัดสร้างหอสวดมนต์ กุฏิ วิหาร ห้องน้ำ เสนาสนะ และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือจากประชาชนทั้งสองศาสนิกในพื้นที่ ด้านประชาชนที่มาร่วมงานกล่าวว่า แม้ที่พักสงฆ์แห่งนี้จะค่อนข้างห่างไกลจากตัวเมือง แต่ก็มีผู้มีจิตศรัทธามาร่วมงานจำนวนมาก เนื่องจากเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ร่มรื่น ให้ความรู้สึก สงบร่มเย็นในจิตใจ เป็นที่ผ่อนคลายและยึดเหนี่ยวจิตใจได้ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในภาวะที่บ้านเมืองอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้