สธ. ยังเข้มมาตรการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ต่อเนื่อง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข ยังเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการติดตามค้นหาผู้ป่วยที่เข้าข่ายเฝ้าระวังที่เดินทางมาจากต่างประเทศ นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยความคืบหน้าการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 ของกระทรวงสาธารณสุข ว่า ช่วงเวลาประมาณ 1 เดือนมานี้ มาตรการเฝ้าระวังที่ดำเนินการทั่วประเทศพบว่าได้ผลดีมาก ไทยยังไม่มีปัญหาโรคแพร่ระบาดในประเทศ คงมีผู้ป่วยยืนยันเพียง 2 ราย ซึ่งเป็นการติดเชื้อมาจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขจะยังไม่ลดมาตรการเฝ้าระวังทุกพื้นที่ ยังคงใ้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ รวมทั้ง อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่กว่า 1 ล้านคน ติดตามค้นหาผู้ป่วยที่เข้าข่ายเฝ้าระวัง โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เป็นประจำทุกวัน ซึ่งยอดผู้ป่วยในข่ายเฝ้าระวังจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ประชาชนไม่ต้องกังวล ยิ่งมีจำนวนผู้ป่วยที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังมาก หมายถึงระบบการค้นหาและเฝ้าระวังโรคของกระทรวงฯ เป็นไปอย่างเข้มข้น และหากมีผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัย จะได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุด ด้าน นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในวันนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ของด่านควบคุโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดระบบการเก็บประวัติด้านสุขภาพของผู้โดยสารขาเข้าจากต่างประเทศทุกราย ตามแบบ ต.8 โดยประสานการทำงานกับเจ้าหน้าที่ของด่านตรวจคนเข้าเมืองอย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาจะสามารถติดตามตรวจสอบได้ทันที และยังคงการตรวจคัดกรองด้วยเครื่องวัดไข้อัตโนมัติทุกเที่ยวบินขาเข้าจากต่างประเทศ ตลอดวานนี้ตรวจผู้โดยสารทั้งหมด 32,867 ราย พบมีไข้ 2 ราย ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้อยู่ในข่ายเฝ้าระวังแล้ว โดยยอดสะสมตั้งแต่ 24 เมษายน 23 พฤษภาคม 2552 รวมทั้งหมด 846,351 ราย