ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหารจ่ายเช็คช่วยชาติงวดที่ 4 เริ่มวันที่ 24 พฤษภาคมนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประกันสังคมจ่ายเช็คช่วยชาติงวดที่ 4 วันที่ 24 พฤษภาคมนี้ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางสาวดลใจ ทดแทนคุณ ประกันสังคม จังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบเช็คช่วยชาติ ให้แก่ผู้ประกันตนที่มีสิทธิมาตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2552 ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร ได้รับมอบ เช็คช่วยชาติ งวดที่ 4 จำนวน 884 ฉบับ จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) และพร้อมจ่ายให้กับผู้ประกันตนในวันอาทิตย์ ที่ 24 พฤษภาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.ดังนั้นจึงขอให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับเช็คช่วยชาติ ได้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ผู้ประกันตนมาตรา 38 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ตรวจสอบรายชื่อตามประกาศของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร เพื่อความสะดวกในการติดต่อขอรับเช็คช่วยชาติต่อไป ประกันสังคม จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า สำหรับผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับเช็คช่วยชาติในงวดที่ 3 แต่ยังไม่มารับจำนวน 56 คน ขอให้รีบดำเนินการติดต่อขอรับเช็คช่วยชาติภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2552 หากพ้นกำหนดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร จำเป็นต้องนำส่งคืนกระทรวงการคลัง เนื่องจากเช็คดังกล่าวหมดอายุ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง