สธ.นราธิวาส เผยแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเท้าช้างในพื้นที่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เผยแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเท้าช้างในพื้นที่ ซึ่งมียุงเป็นพาหะเช่นเดียวกับโรคชิคุนกุนยา และโรคไข้เลือดออก ตั้งเป้า 5 ปี กำจัดโรคหมดจากพื้นที่

นายแพทย์ศิริชัย ลีวรรณนภาใส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่มียุงเป็นพาหะ ว่า พื้นที่จังหวัดนราธิวาสนอกจากพบการแพร่ระบาดของโรคชิคุนกุนยา และโรคไข้เลือดออกแล้วยังพบว่ามีประชากรอีกส่วนหนึ่งเป็นโรคเท้าช้างที่มียุงเสือเป็นพาหะอยู่ประมาณ30-40ราย และเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในพื้นที่อำเภอรอบป่าพรุ คือ อ.ตากใบ อ.ยี่งอ อ.เมือง อ.บาเจาะ อ.สุไหงปาดี และอ.สุไหงโก-ลก โดยวันที่ 25-30พ.ค.นี้กำหนดให้เป็นสัปดาห์กินยากำจัดโรคเท้าช้างแก่ผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่2ปีขึ้นไป โดยมอบหมายให้ อสม.ในแต่ละอำเภอไปแจกจ่ายยาให้ครบทุกพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคเท้าช้าง ซึ่งปีที่ผ่านมาสามารถลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้กว่าร้อยละ80 ตั้งเป้า 5 ปี รักษาและลดจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคเท้าช้างให้หมดไปจากพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

สำหรับแนวทางการป้องกันการแพร่เชื้อของโรคเท้าช้างก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับการป้องกันโรคชิคุนกุนยาและโรคไข้เลือดออก นั้นคือป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอรอบป่าพรุเนื่องจากโรคดังกล่าวติดต่อกันได้โดยมียุงเสือเป็นพาหะ ส่วนผู้ที่ป่วยด้วยโรคดังกล่าวก็จำเป็นต้องให้ความร่วมมือโดยการรับประทานยาที่เจ้าหน้าที่ อสม.นำไปแจกจ่าย และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมลดการการแพร่ระบาดของโรคเท้าช้างตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้