องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เปิดอาคารศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเปิดอาคารศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกานูรุลอิสลามยะรม) ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้กับเยาวชนในพื้นที่ วันนี้(23พ.ค.52) นายอับดุลอายี สาแม็ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดอาคารศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกานูรุลอิสลามยะรม) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านศาสนาอิสลามให้กับเยาวชนในพื้นที่ เพื่อความเป็นศิริมงคลในการดำเนินกิจการต่าง ๆ ของชุมชน ทั้งด้านการศึกษา าชีพ และความร่วมมือในภารกิจต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อสร้างความสามัคคี ความเข้าใจให้เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ครูผู้สอน และนักเรียนร่วมพิธีจำนวนมาก นายปราโมทย์ ยะมะกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม กล่าวว่า โรงเรียนตาดีกานูรุลอิสลาม ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2552 มีคณะบริหาร ครูผู้สอน ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนหมูที 3 อายุตั้งแต่ 5-11 ขวบ โดยเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ ได้ศึกษาเกี่ยวกับด้านศาสนา คือ ฟัรดูอีน และฟัรดูกีฟายะห์ ซึ่งเป็นหลักพื้นฐานที่สามารถทำให้เยาวชนได้นำไปปฎิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องตามหลักศาสนา จากนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 2,300,000 บาท ในการก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด เพื่อในการจัดการเรียนการสอน และรองรับนักเรียนที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นในปัจจุบัน