จ.พะเยา ร่วมหารือเตรียมการฝึกซ้อมแผนป้องกันโรคไข้หวัดนก และโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดพะเยา จัดประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการเตรียมซ้อมแผนรับมือการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดนก (H5N1) และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (H1N1) ผ่านการจำลองเหตุการณ์ในทั้งสองกรณี ในวันที่ 27 พ.ค.นี้ ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดนก (H5N1) และโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 (H1N1)จังหวัดพะเยา โดยมีนายวรชัย อุตตมชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด , ปศุสัตว์จังหวัด , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง ในจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันจัดทำแนวทางในการเตรียมการจัดซ้อมแผนเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดนกและโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 (H1N1) ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติจัดทำการฝึกซ้อมในรูปแบบ TABLE TOP ผ่านการจำลองสถานการณ์ของทั้ง 2 กรณี ในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้ ที่โรงแรมเกทเวย์ อ.เมืองพะเยา ซึ่งจะเป็นการเตรียมพร้อมในการดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยหากตรวจพบโรคไข้หวัดนก และไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่ โดยคาดว่าการจัดทำแผนครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการประสานงานการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนในขณะเกิดการระบาดใหญ่ ทั้งนี้ ในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้มีการเตรียมความพร้อมด้วยการจัดเตรียมวัคซีนป้องกันไวรัสไข้หวัดใหญ่ จำนวน 31,000 กว่าโดสให้บริการประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับกำชับให้โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัด เพิ่มมาตรการการคัดกรองผู้ป่วยอย่างละเอียดพร้อมรายงานสถานการณ์ทุกวันเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของเชื้อไขหวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 แต่อย่างไรก็ตามเชื้อไวรัสนี้มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์อยู่เสมอ ประชาชนจึงควรต้องให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพตนเองเป็นพิเศษเพื่อเป็นการป้องกันตนเองในเบื้องต้น