สสจ.ฉะเชิงเทรา เผย ไม่พบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 ในครู 2 คน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เผยไม่พบเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในครู 2 คนที่เดินทางกลับจากสหรัฐฯ โดยอาการล่าสุดหายเป็นปกติแล้ว พร้อมประสานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแจ้งข้อมูลป้องกัน นายแพทย์อภิชาติ รอดสม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเผยถึงผลการตรวจสอบเชื้อไข้หวัดใหญ่ในครู 2 คน ที่เดินทางกลับจากสหรัฐฯ แล้วพบว่า เป็นไข้สูงนั้น สาธารณสุขจังหวัดได้ส่งเชื้อตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์ ศูนย์จังหวัดชลบุรี ผลออกมาพบว่า ครูทั้ง 2 คนเป็นเพียงไข้หวัดใหญ่ธรรมดา ไม่พบเชื้อหวัดใหญ่ 2009 แต่อย่างไร และขณะนี้ทั้งคู่ก็มีอาการเป็นปกติแล้ว นอกจากนี้ สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ยังได้ประสานไปทางเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อขอให้ทางสนามบินแจ้งข้อมูลของชาวต่างชาติ หรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศ และต้องการเข้าไปในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรับทราบข้อมูลเบื้องต้นและติดตามเฝ้าระวังเพื่อควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ได้ทันท่วงทีด้วย