สสจ.ฉะเชิงเทรา ระบุจะทราบผลการเฝ้าระวัง 2 ครูที่เดินทางกลับจากสหรัฐฯเที่ยงวันนี้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ระบุ จะทราบผลการเฝ้าระวังครู 2 คน ที่เดินทางกลับจากสหรัฐฯในช่วงเที่ยงวันนี้ ว่าติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 หรือไม่ นพ.อภิชาติ รอดสม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวถึงกรณีการเฝ้าระวังครู 2 คน ที่เพิ่งเดินทางกลับจากสหรัฐฯ และพบว่าตนเองมีไข้ ซึ่งเกรงว่าจะติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 จึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจังหวัดทราบ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรอฟังผลการตรวจเชื้อ ซึ่งคาดว่าจะทราบในเที่ยงวันนี้ แต่อาการทั่วไปไม่น่าเป็นห่วง อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่จังหวัดที่มีโรงงานนิคมอุตสาหกรรมทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประสานกับสาธารณสุขจังหวัด และอสม.เพื่อเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษด้วย เช่น ที่อ.บางปะกง อ.แปลงยาว อ.ทุ่งยาว และบางน้ำเปรี้ยว ทั้งนี้ ในการดูแลและเฝ้าระวังเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 นั้น ทางสาธารณสุขจังหวัดได้พยายามรณรงค์ เพื่อทำความเข้าใจในการป้องกันตนเอง เช่น การใส่หน้ากากอนามัยที่จะมีการแจกจ่ายไปอย่างทั่วถึงทั้งที่โรงเรียน และสถานีขนส่งมวลชนของจังหวัด