จัดหางาน จ.ตราด เตือนผู้หางานอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาให้ไปทำงานในประเทศโปแลนด์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จัดหางานจังหวัดตราด เตือนผู้หางานอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาให้ไปทำงานในประเทศโปแลนด์ นางสาววิภา ยุชัย จัดหางานจังหวัดตราด เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้ชะลอการรับแจ้งการเดินทางด้วยตนเองของคนงานที่จะเดินทางไปทำงานประเทศโปแลนด์ โดยเฉพาะกับนายจ้างบริษัท Szmaragowe Domy Miclewski Sp Company และบริษัท Sadpol Gospodarstwo Ogrodnicze เนื่องจากมีคนหางานจำนวนมากแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง เพื่อไปทำงานในประเทศโปแลนด์ โดยใช้เอกสารปลอม ดังนั้น เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง จึงขอเตือนผู้หางานอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาไปทำงานประเทศโปแลนด์หรือประเทศอื่น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานในประเทศ หรือบริษัทจัดหางานที่จัดส่งไปทำงานต่างประเทศ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด โทรศัพท์หมายเลข 0-3953-0840 และ 0-3952-0218 ในวันและเวลาราชการ