รัฐบาลฟิจิแต่งตั้งฝ่ายตุลาการ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รายงานในท้องถิ่นแจ้งว่า ในวันนี้รัฐบาลทหารของฟิจิได้แต่งตั้งประธานฝ่ายตุลาการของประเทศใหม่และได้แต่งตั้งคณะตุลาการอื่นๆอีก 3 คน ซึ่งเป็นเวลา 6 สัปดาห์ภายหลังได้ลบทิ้งรัฐธรรมนูญและไล่คณะตุลาการออก ระบบยุติธรรมของฟิจิหยุดชะงักมาตั้งแต่วันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมาเมื่อรัฐบาลทหารได้ไล่ตุลาการออกลบทิ้งรัฐธรรมนูญและกล่าวว่าจะไม่มีการเลือกตั้งเพื่อฟื้นฟูประชาธิปไตยจนกว่าจะถึงปี 2557.