ญี่ปุ่นผ่อนคลายมาตรการควบคุมไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ในวันนี้ญี่ปุ่นได้ผ่อนคลายมาตรการกักกันผู้ป่วยและการตรวจคนเข้าเมืองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โดยกล่าวว่า เชื้อไวรัสไม่ได้ร้ายแรงเหมือนที่หวาดกลัวกันแต่แรก รัฐบาลยังได้ลดระดับการเตือนที่มีก่อนหน้านี้ ซึ่งห้ามการเดินทางไม่จำเป็นไปเม็กซิโก ซึ่งเป็นประเทศที่มีการระบาดอย่างรุนแรงที่สุด โดยเร่งรัดให้มีความระมัดระวัง ขณะที่เยือนเม็กซิโก จำนวนผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิดเอในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็น 299 คน แต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต.