นักวิจัยจุฬาฯ ศึกษาแนวโน้มการกลายพันธ์เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นักวิจัยจุฬาฯ ศึกษาแนวโน้มการกลายพันธ์เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 พร้อมระบุไม่ต้องการให้ประชาชนแตกตื่น แต่ควรเฝ้าระวัง ผศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยถึงโอกาสที่เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จะดื้อต่อยาโอเซลทามีเวียร์ ว่า เชื้อไวรัสทุกชนิดมีโอกาสดื้อยาเกือบทุกตัว รวมถึงเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 2009 เนื่องจากที่ผ่านมาทีมวิจัย ทำการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เพื่อดูแนวโน้มการดื้อต่อยาเวลา 1 เดือน โดยได้รวบรวมรหัสพันธุกรรมของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวจากทั่วโลก 100 ตัวอย่าง จากข้อมูลของสถาบันสุขภาพแห่งอเมริกา (NIH) พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางพันธุกรรมอย่างรวดเร็วและมีทิศทาง จากปกติไวรัสทั่วไปจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร้ระเบียบ ส่วนจะมีแนวโน้มดื้อต่อยาหรือไม่ต้องติดตาม 1-2 เดือน จึงจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำไปสู่การกลายพันธุ์และทำให้ดื้อต่อยาโอเซลทามีเวียร์หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ไม่ต้องการให้ประชาชนตื่นตระหนก แต่ควรเฝ้าระวังไว้เท่านั้น ทั้งนี้ หากในอนาคตเชื้อมีการดื้อต่อยาจริง ก็จะไม่สามารถใช้ยาโอเซลทามีเวียร์ในการรักษาได้ คงต้องใช้ยาซานามีเวียร์ ซึ่งเป็นยาต้านไวรัสอีกขนานหนึ่ง และเชื่อว่าจะมีการใช้ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่สูตรเก่ามาผสมเป็นสูตรคอกเทลขึ้น แต่วิธีที่ดีที่สุดคงต้องพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ และควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้ลุกลามมากยิ่งขึ้น