นายกฯ นำทุกภาคส่วนร่วมปลูกป่าเช้าวันนี้ ที่จังหวัดราชบุรี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "พลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี มหกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าสู่ปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก พ.ศ.2553 ที่จังหวัดราชบุรี เช้าวันนี้ (22 พ.ค.52) บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้าย แม่น้ำภาชี อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ท่เดินทางมาเป็นประธานการจัดกิจกรรมร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2552 ในโครงการ "พลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี มหกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าสู่ปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก ที่จังหวัดราชบุรี ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้มอบต้นกล้าไม้มงคลประจำจังหวัดให้แก่ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด 9 จังหวัด อีกทั้งร่วมปลูกต้นไม้และปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 99 ตัว สำหรับกิจกรรมดังกล่าว นับเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้ประชาชนเกิดจิตสำนึก ในการหวงแหนและร่วมอนุรักษ์ผืนป่าไม้ ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของมวลมนุษย์ในโลกให้คงอยู่สืบไป