อำเภอเกาะช้าง เร่งวางแนวทาง 3 ระบบแก้ไขปัญหาขยะล้นเกาะ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อำเภอเกาะช้าง เร่งวางแนวทาง 3 ระบบแก้ไขปัญหาขยะล้นเกาะ (22 พ.ค.52) นายศักดิ์ประเสริฐ เจริญประสิทธิ์ นายอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เปิดเผยว่า จากการที่มีหนังสือพิมพ์ลงข่าวมีขยะล้นเกาะช้างในช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมานั้น เนื่องจากช่วงเดือนเมษายนมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน และมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะช้างเป็นจำนวนมาก แม้จะทำให้เศรษฐกิจเกาะช้างดี แต่สิ่งที่ตามมาคือการเกิดขยะมากมาย จากปกติมีขยะวันละประมาณ 6-7 ตัน แต่ในช่วงเทศกาลได้เพิ่มขึ้นมาถึง 30 ตันต่อวัน สูงขึ้นมาถึง 4-5 เท่า ซึ่งขณะนี้อำเภอเกาะช้างร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะช้าง ได้มอบหมายให้บริษัทที่ประมูลการเก็บขยะ ได้มีการใช้เครื่องแยกถุง ขวดพลาสติกออกจากขยะทั่วไป เพื่อทำให้มีขยะน้อยลง และทำให้เกาะช้างสะอาดมากยิ่งขึ้น ส่วนปัญหากลิ่นเน่าเสียได้ใช้ระบบ pm ทำให้กลิ่นเหม็นหายไปหมดแล้ว