กทม.เตรียมให้บริการประชาชน ตามโครงการ เขตเคลื่อนที่บริการประชาชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร เตรียมให้บริการประชาชนตามโครงการ "เขตเคลื่อนที่บริการประชาชน กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต จะให้บริการประชาชนแบบจัดระเบียบเมือง ตามโครงการ "เขตเคลื่อนที่บริการประชาชน โดยจะออกให้ริการทำความสะอาด ตามถนน ตรอก ซอยในพื้นที่สาธารณะ เดือนละ 2 ครั้ง ระหว่างเวลา 13.00 16.00 น. ซึ่งมีภารกิจหลักตั้งแต่การซ่อมพื้นผิวจราจร การล้างทำความสะอาดถนน สะพานลอย ทางเท้า ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง ลอกท่อระบายน้ำ ปรับแต่งภูมิทัศน์ สวนหย่อม ให้มีความเป็นระเบียบ สะอาดและสวยงาม ทั้งนี้จะเริ่มที่สำนักงานเขตพระโขนง คลองเตย วัฒนา สวนหลวง และบางกอกใหญ่ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน เป็นต้นไป