ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 14.43 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากพระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปในพิธีลงพระนามและลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการพัฒนายาระหว่างมูลนิธิจุฬาภรณ์ กับองค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา 16.04 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดอาคารมูลนิธิอัลเกาษัร ณ อาคารมูลนิธิอัลเกาษัร อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อนึ่ง เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2552 เวลา 21.35 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 640 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 20-28 พฤษภาคม 2552