นักวิจัยไทย ศึกษาพืชจิ๋วลิเวอร์เวิร์ต มีประโยชน์ทางด้านการแพทย์ พบสารมีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นักวิจัยไทย ศึกษาพืชจิ๋วลิเวอร์เวิร์ต มีประโยชน์ทางด้านการแพทย์ พบสารมีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง พร้อมแนะนักวิจัยด้านเคมีหันมาศึกษาพืชชนิดนี้มากขึ้น น.ส.สุนทรี กรโอชาเลิศ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักวิจัยโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย หรือ โครงการบีอาร์ที(BRT) กล่าวว่า ทีมนักวิจัยได้ศึกษาพืชจิ๋ว อย่างลิเวอร์เวิร์ต สกุล มาคันเทีย โพลีมอร์ฟา ซึ่งเป็นพืชคลุมดินชนิดหนึ่ง ซึ่งนอกจากเป็นพืชคลุมดินที่ให้ความชุ่มชื้นกับผืนป่าแล้ว ยังนิยมนำมาใช้เป็นไม้ประดับและที่สำคัญยังมีประโยชน์ทางด้านการแพทย์ เช่น ญี่ปุ่น มีการศึกษาสารสกัดจากลิเวอร์เวิร์ตกว่า 1,000 ชนิด และสามารถถอดโครงสร้างทางเคมีได้มากกว่า 400 โครงสร้าง เพื่อนำมาหาสารที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็ง เบื้องต้นอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ ประเทศจีนยังนำลิเวอร์เวิร์ตไปพัฒนาเป็นสูตรยาสมุนไพรจีน ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และยังใช้เป็นยาลดไข้ ขณะที่ประเทศไทยมีพืชชนิดนี้เช่นกัน แต่พบว่ายังไม่มีการศึกษาและนำไปใช้ประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ต้องการให้นักวิจัยด้านเคมีหันมาศึกษาพืชชนิดนี้ เพราะในไทยยังพบลิเวอร์เวิร์ตสกุลอื่นๆ อีกมาก อาทิ ริกเซีย (Riccia) ซึ่งมีประโยชน์ในการนำมาพัฒนายารักษา โรคกลาก เกลื้อนได้ อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจลิเวอร์เวิร์ตในประเทศไทยพบ 84 สกุล จำนวน 374 ชนิด ซึ่งยอมรับว่ายังไม่มีการศึกษาอย่างจริงจังว่าแต่ละภูมิภาคมีจำนวนเท่าใด ทั้งนี้ ทีมวิจัยจะมีการศึกษาต่อไป