ชิลีเป็นประเทศในอเมริกาใต้ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเอช 1 เอ็น 1 มากที่สุด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เจ้าหน้าที่ของชิลี กล่าววานนี้ว่า ชิลีเป็นประเทศในอเมริกาใต้ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 หรือเอช 1 เอ็น 1 เป็นจำนวนมากที่สุดในอเมริกาใต้ โดยมีผู้ติดเชื้อนี้ซึ่งได้รับการยืนยันแล้วว่ามีจำนวนถึง 24 รายแล้ว อย่างไรก็ตามจำนวน ผู้ติดเชื้อในอเมริกาใต้ยังคงมีจำนวนไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับเม็กซิโกที่รายงานว่ามี ผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง 150 รายทำให้มีผู้ติดเชื้อนี้ทั้งหมด 3,817 รายและเสียชีวิตไปแล้ว 75 ราย.