นอภ.คลองใหญ่ ตรวจเข้มนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านด่านหาดเล็ก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายอำเภอคลองใหญ่ ตรวจเข้มนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านด่านหาดเล็ก ป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 นายภวัต เลิศมุกดา นายอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด กล่าวว่า อำเภอคลองใหญ่เป็นพื้นที่ชายแดน มีจุดผ่านแดนถาวรที่บ้านหาดเล็ก ในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางจาก จ.เกาะกง ประเทศกัมพูชา ผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กประมาณ 200-300 คน เพื่อเป็นการป้องกันการนำเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เข้ามาในพื้นที่จังหวัดตราด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดได้มอบหมายนายนที ทองยัง หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ บ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นำเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขของ อ.คลองใหญ่ และจากโรงพยาบาลคลองใหญ่ ตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้ป่วย โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศทุกคน เนื่องจากอาจมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศ ที่พบการระบาดผ่านสนามบินนานาชาติโปเชนตง ในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา และผ่านเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ทั้งนี้หากพบนักท่องเที่ยวที่มีไข้ ก็จะดำเนินการส่งตัวเข้าสู่กระบวนการตรวจรักษาต่อไป ซึ่งในการตรวจช่วงที่ผ่านมา ยังไม่พบนักท่องเที่ยวที่มีอุณหภูมิผิดปกติ ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของนักท่องเที่ยว ได้ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด ที่จะยิงสัญญาณเข้าไปในช่องหู ซึ่งรู้ผลภายใน 5 วินาที และจะตรวจเฉพาะนักท่องเที่ยวยุโรป โดยเฉพาะผู้ที่เคยมีประวัติเคยเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายใหม่ 2009 ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาต้องกรอกประวัติ และอาการทางร่างกาย ที่เคยมีมาในระยะ 2 สัปดาห์ก่อนมาถึงประเทศไทย เช่น อาการไข้ อาการปวดท้อง อาการไอ หรือหายใจลำบาก ปวดหัว เจ็บคอ หรืออาการท้องเดิน โดยได้รับความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวทุกคนเป็นอย่างดี