ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย จัดประกวดอาหารว่างเพิ่มพลังงานฯ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย คณะทำงานสร้างเสริมภาวะโภชนาการสำหรับผู้ติดเชื้อ HIV/เอดส์ระดับชาติ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยดุสิตธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สภากาชาดอิตาลี และสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ดำเนินการ จัดการประกวดอาหารว่างเพิ่มพลังงานเพื่อสุขภาพคนไทย ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ การจัดประกวดจัดในระดับภูมิภาคประกอบด้วย 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร ส่วนรางวัลจะพิจารณาตามรายภูมิภาค ทั้ง 5 ภูมิภาค ๆ ละ 3 รางวัล ดังนี้.- - รางวัลชนะเลิศ : จะได้รับประทานถ้วยรางวัลชนะเลิศจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 30,000 บาท - รางวัลรองชนะเลิศ : ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร - รางวัลชมเชย : ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษา นักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร กลุ่มแม่บ้าน และประชาชนทั่วไป สร้างสรรค์สูตรอาหารส่งเข้าประกวดอาหารว่างเพิ่มพลังงานเพื่อสุขภาพคนไทย ติดต่อขอรับใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณนภัสวรรณฯ โทร. 0-2253-0996 หรือดาวน์โหลด จากเว็บไซด์ www.trcarc.org ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมดเขตรับสมัครวันที่ 19 มิถุนายน 2552