เอดีพีซี หารือร่วมกับ กทม.หามาตรการลดภัยพิบัติ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย ร่วมกับกรุงเทพมหานคร เตรียมหามาตรการลดภัยพิบัติสถานการณ์เสี่ยง นายพิจิตต รัตตกุล ผู้อำนวยการศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย หรือ เอดีพีซี กล่าวว่า เนื่องจากสหประชาชาติและธนาคารโลก เห็นว่า กทม.เป็นเมืองที่มีความแออัดและมีประชากรอยู่จำนวนมาก ซึ่งหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะมีมาตรการรับมืออย่างไรได้บ้าง ทางเอดีพีซีจึงได้หารือร่วมกับ กทม.เพื่อหาทางลดปัญหาภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับ กทม.ได้ โดยธนาคารโลกพร้อมให้งบประมาณสนับสนุน สำหรับสถานการณ์ภัยพิบัติที่มีความเสี่ยงจะเกิดขึ้นมี 3 เรื่องด้วยกัน คือ 1.ภัยจากน้ำที่ท่วมแช่ขังอยู่เป็นเวลานาน เนื่องจากภาวะโลกร้อน 2.ภัยจากผลกระทบจากแผ่นดินไหว โดยทางเอดีพีซีจะช่วยดูแลและร่วมพิจารณาว่าอาคารใน กทม.มีความแข็งแรงเพียงพอรับกับแผ่นดินไหวได้หรือไม่ และ 3.ภัยจากอัคคีภัยและสารเคมี ซึ่งแม้ภัยพิบัติทางธรรมชาติอาจไม่เกิดขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้ แต่หากมีมาตรการเตรียมพร้อมรับมืออย่างดีแล้ว ก็จะช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นได้น้อยที่สุด