"ผู้ปลูกโกโก้" หวั่นรัฐส่งเสริม "พืชทดแทน" ล้มเหลว ซ้ำรอยราคาตกเช่นหลายปีก่อน

"ผู้ปลูกโกโก้" หวั่นรัฐส่งเสริม "พืชทดแทน" ล้มเหลว ซ้ำรอยราคาตกเช่นหลายปีก่อน
Sanook! Regional

สนับสนุนเนื้อหา

พื้นที่สวนโกโก้เก่าแก่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มขยายตัวอีกครั้ง หลังหลายปีก่อนหลายสวนถูกโค่นไปปลูกพืชอื่น เกษตรกรหวั่นหากรัฐส่งเสริมเป็นพืชทดแทนหวั่นราคาร่วงในอนาคต

3 ธ.ค. 2561 พื้นที่ลุ่มน้ำคลองกลายย่านตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อกว่า 30 ปีก่อนพื้นที่ย่านนี้เคยเป็นแหล่งผลิตโกโก้ สำคัญของนครศรีธรรมราช แต่ตลอดราว 5 ปีที่ผ่านมาโกโก้กลายเป็นสินค้าทางการเกษตรที่ผลิตได้ไม่มากนัก

จากต้นโกโก้ที่มีพื้นที่ปลูกอยู่แบบแซมพืชสวนอื่นกลายเป็นผลผลิตที่มีราคาดี แต่กลับไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดที่กำลังขยายตัว โกโก้จึงถูกให้ความสนใจอีกครั้งจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเตรียมส่งเสริมเป็นพืชทดแทนยางพารา

>> นายกหนุนเกษตรกรปลูก “โกโก้” ทดแทน หลังยางพาราราคาตกต่ำ

เกษตรกรในย่านนี้บอกว่าพื้นที่ย่านนี้คือสวนโกโก้จำนวนมากจากการส่งเสริมเมื่อนับสิบปีก่อน ปัญหาราคาตกต่ำจึงตามมา จนท้ายที่สุดเมื่อราว 10-20 ปีก่อนเกษตรกรส่วนใหญ่ตัดสินใจโค่นโกโก้ทิ้งหันไปปลูกพืชอย่างอื่นเช่นยางพารา มังคุด ทุเรียน ทำให้การผลิตโกโก้สดลดน้อยลงไป

ขณะที่ทุเรียน ราคา มังคุดเฟื่องฟูแต่ขณะเดียวกันแนวโน้มถึงราคาที่ไร้เสถียรภาพยังคงเห็นได้บ่อยครั้ง เช่นยางพารากลายเป็นพืชสวนที่กำลังล้มเหลวมาเป็นตัวแรก

การเตรียมนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกโกโก้เป็นทางเลือกของรัฐบาลจึงทำให้เกษตรกรไม่มั่นใจตลาด อนาคตโกโก้จะมีภาวะตลาดซ้ำรอยเดิมอีกหรือไม่

เล็ก เงินเปีย เกษตรกรซึ่งยังคงปลูกโกโก้ และรับซื้อโกโก้ผลสด ทั้งยังผลิตเมล็ดโกโก้แห้งส่งขายให้กับผู้ซื้อแสดงความกังวลกับอนาคตของโกโก้ บอกว่าเดิมนั้นโกโก้เป็นพืชยืนต้นที่ปลูกกันมากและมีบริษัทมารับซื้อ จนกระทั่งรัฐบาลไม่ได้ส่งเสริมจนถูกปล่อยตามมีตามเกิด

หลังจากนั้นถูกโค่นทิ้ง เหลืออยู่บ้างไม่มาก ระยะนี้มีราคาขึ้นมากมีจุดนับซื้อสำคัญหลายจุดในประเทศไทยเช่นเชียงใหม่ เกาะสมุย ทุ่งสง รัฐบาลจึงกลับมาสนใจอีกครั้ง

ราคาในขณะนี้ผลสดต่อ 1 ผลมีน้ำหนักประมาณ 1 กก.ตกกิโลกรัมละ 7-8 บาท เมล็ดสดกิโลละประมาณ 30 บาท ถ้าเมล็ดแห้งแล้วตกกิโลละประมาณ 130 บาท โกโก้มีผลผลิตแทบทั้งปีจะมีผลชุกช่วงหน้าฝน เก็บเกี่ยวได้ทั้งปี

นายเล็ก เงินเปีย ยังบอกด้วยว่าหลังจากที่รัฐบาลมีแนวนโยบายส่งเสริมพืชโกโก้อีกครั้ง การผลิตต้นพันธุ์โกโก้เริ่มมีมากขึ้น ผลิตต้นพันธุ์ได้เท่าไหร่จะขายได้ทั้งหมด

ซึ่งการขายนั้นจะเป็นไปตามขนาดของต้นพันธุ์มีตั้งแต่ 15 บาทไปจนถึง 45 บาท เกษตรกรผู้ปลูกโกโก้หลายคนเริ่มหันมาเพาะพันธุ์มากขึ้น แต่ทั้งนี้ความกังวลในอนาคตของพืชชนิดนี้ยังคงมีอยู่ เพราะเกษตรกรย่านนี้มีบทเรียนกับการส่งเสริมของรัฐบาลมาแล้ว