ม็อบคนชราลุกฮือ! อบต.ยะรม ค้างเบี้ยยังชีพมา 2 เดือน บุกทวงถามหวั่นเงินหาย

ม็อบคนชราลุกฮือ! อบต.ยะรม ค้างเบี้ยยังชีพมา 2 เดือน บุกทวงถามหวั่นเงินหาย
Sanook! Regional

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 61 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา มีผู้สูงอายุใน ต.ยะรม และคนพิการกว่า 50 คน ทยอยเดินทางมาชุมนุมร้องเรียนทวงถามเงินเบี้ยยังชีพและเงินคนพิการจากองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ที่ค้างมานานถึง 2 เดือนแล้ว

โดยคนแก่ชายหญิงบางรายต้องใช้ไม้เท้าเดินมาจากบ้านพัก บางรายที่แข็งแรงหน่อยก็ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เดินทางมา บรรยากาศระหว่างชุมนุม ผู้สูงอายุที่มาชุมนุมก็ต่างบ่นน้อยอกน้อยใจที่เบี้ยยังชีพที่เคยได้รับเป็นประจำกลับยังไม่ได้รับ จึงต้องมาทวงถามให้ชัดเจนหวั่นเงินหาย

ผู้สูงอายุ วัย 70 ปี ชาวบ้านในตำบลยะรม กล่าวว่า ตนเฝ้ารอเงินเบี้ยคนชราที่ได้รับเดือนละ 800 บาท ที่เจ้าหน้าที่จาก อบต.ยะรมจะนัดมาจ่ายเงินที่ทำการ อบต.ยะรมแห่งนี้ อย่างช้าไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน แต่ผ่านมา 2 เดือนแล้ว จึงรอเงินจำนวน 1,600 บาท เพื่อมาซื้อข้าวสาร พริก น้ำปลา และไปหาหมอที่โรงพยาบาล เนื่องจากเจ็บเข่าเดินทางไปไหนมาไหนลำบาก เห็นเพื่อนบ้านคนอื่นยังไม่ได้รับ จึงเดินทางมาทวงถามว่าเมื่อไหร่จะได้สักที เพราะเดือดร้อนต้องนำเงินไปใช้หนี้ร้านค้าในหมู่บ้าน

ต่อมานางปัทมา อิสเฮาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม เดินทางมาชี้แจงกับผู้ชุมนุม พร้อมรับปากกับคนชราทุกคนจะได้รับเงินแน่นอนในเร็วๆ วันนี้ ไม่เกินวันที่ 10 พ.ย.นี้แน่นอน นอกจากนี้ยังกล่าวชี้แจงอีกว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยให้ผู้พิการ เป็นรายเดือนให้กับผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินภายในวันที่ 10 ของทุกเดือนนั้น

เนื่องจากเดือน ต.ค. 2560 เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้โอนเงินงบประมาณดังกล่าวให้กับอบต.ยะรม เหตุที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพและเงินผู้พิการล่าช้า เนื่องจาก อบต.ยะรม มีเงินสะสมไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถจ่ายให้ได้

ซึ่งเหตุที่ล่าช้าทาง อบต.ยะรมได้ทำหนังสือขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ยังไม่แล้วเสร็จ

แต่องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม มีความจำเป็นต้องเบิกจ่ายเงินโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งตั้งไว้ในประเภทรายจ่ายงบกลาง จึงไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 7 ได้ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม จึงขอยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 7 ของระเบียบดังกล่าว เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และงบเงินสำรองจ่ายนั้น

ซึ่งทางนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้พิจารณาเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลยะรมมีหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงินตามโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ยังไม่บังคับใช้ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อน แต่สามารถเบิกจ่ายได้เฉพาะรายจ่ายในหมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค

ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม จึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินโครงการดังกล่าวได้ เพราะเป็นรายจ่ายประเภทงบกลาง ล่าสุดซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้มีหนังสืออนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 7 ทั้งนี้เพื่อให้สามารถเบิกเงินจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ได้

คาดว่าไม่เกินวันที่ 10 พ.ย.นี้ผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่ ต.ยะรม กว่า 800 คน ต้องได้รับเงินทุกคนอย่างแน่นอน ซึ่งภายหลังกลุ่มผู้ชุมนุมได้รับการชี้แจงเป็นที่น่าพอใจ จึงยอมสลายตัวในเวลาต่อมา

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!