ไม่ทิ้งรากเหง้า สาวจีนสร้างตัวสู่ชาวนา 4.0 ใช้เครื่องจักรยุคใหม่ช่วยปลูกข้าว

ไม่ทิ้งรากเหง้า สาวจีนสร้างตัวสู่ชาวนา 4.0 ใช้เครื่องจักรยุคใหม่ช่วยปลูกข้าว

ไม่ทิ้งรากเหง้า วิ่งเข้าหาฝัน! สาวเทคนิคสร้างตัวสู่ชาวนา 4.0 อาศัยเครื่องจักรยุคใหม่ช่วยปลูกข้าว

(5 พ.ย.) เพจเฟซบุ๊ก China Xinhua News ได้เผยแพร่ภาพการทำงานของ จี๋ เกินหลาน เกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ไฟแรงแห่งหมู่บ้านเหยียนหลี่ อำเภอเฟิ่งซิน มณฑลเจียงซี ทางจีนตะวันออก ผู้คลุกคลีกับท้องไร่ท้องนามาตั้งแต่เด็กและมีความฝันอยากปลูกข้าวโดยนำเครื่องจักรเข้ามาช่วยอย่างเป็นระบบ

จี๋นั้นลืมตาดูโลกและใช้ชีวิตวัยเยาว์อยู่ในหมู่บ้านชนบทอันห่างไกลความเจริญ เธอเริ่มช่วยพ่อแม่ทำไร่ไถนาตั้งแต่อายุเพียง 9 ขวบ จึงมีความใกล้ชิดผูกพันและรับรู้ดีถึงความยากลำบากของวิถีชีวิตชาวสวนชาวไร่ในอดีตที่ผ่านมา

ด้วยความรักที่มีต่อผืนดินอันเป็นรากเหง้าแห่งชีวิต จี๋มีความคิดลงทุนลงแรงกับการทำเกษตรกรรมหลังจากเรียนจบระดับอาชีวศึกษาได้สักพัก โดยอาศัยมาตรการสนับสนุนวงการเกษตรที่เพิ่มขึ้นของรัฐบาลจีนเป็นตัวช่วยอีกทาง

ปี 2013 จี๋ทำสัญญาการใช้ประโยชน์จากที่ดินมากกว่า 25 ไร่ ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่เธอได้เรียนรู้กรรมวิธีการเพาะปลูกข้าวโดยนำเครื่องจักรประเภทต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือทดแทนเครื่องไม้เครื่องมือแบบดั้งเดิม

4 ปีต่อมาในปี 2017 จี๋จัดตั้งสหกรณ์เพื่อจัดหาและให้บริการเครื่องจักรหลากหลายประเภท สำหรับใช้งานในทุกขั้นตอนของการเพาะปลูกข้าว โดยสหกรณ์แห่งดังกล่าวคอยช่วยเหลือแปลงนากว่า 4,200 ไร่ในปัจจุบัน

(บันทึกภาพเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2018)