แพทย์จุฬาฯ เตือนประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับการแพร่ระบาดเชื้อไข้หวัดใหญ่2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

แพทย์จุฬาฯ เตือนประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับการแพร่ระบาดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 หลังพบอัตราการเสียชีวิตเพียงร้อยละ 0.5 เท่านั้น ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 ที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะมีการระบาดรอบ 2 ในเร็วๆ นี้ ว่า โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 ไม่รุนแรงเหมือนที่หลายฝ่ายกังวล เนื่องจากอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ร้อยละ 0.5 เท่านั้น และมีอาการไม่แตกต่างจากไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ขณะที่อัตราการกลายพันธ์พบน้อยกว่าไข้หวัดนกและไม่แตกต่างจากไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ซึ่งปัญหาของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 ไม่ต้องการให้ประชาชนตกใจว่าจะกลับมาระบาดรอบ 2 หรือไม่ แต่ปัญหาขณะนี้คือเรื่องการผลิตวัคซีน ซึ่งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจขององค์การอนามัยโลก (WHO) ว่าจะอนุญาตให้ประเทศไทยผลิตวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าวได้มากน้อยเพียงใด เนื่องจากประเทศไทยต้องผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 3 สายพันธ์ให้ได้ 500 โดสต่อปี แต่หาก WHO อนุญาต ให้ประเทศไทยผลิตก็ต้องลดจำนวนการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลลง ซึ่งจะทำให้ขาดแคลนการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในปีหน้าอย่างแน่นอน ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ กล่าวด้วยว่า ส่วนกรณีเชื้อดื้อยาพบว่า ยาโอเซลทามีเวีย หรือทามีฟลู พบว่าขณะนี้ยังสามารถใช้ได้ผลดีอยู่ ไม่เกิดการดื้อยาแต่อย่างใด