การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจันทบุรี ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจันทบุรี ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว นายพงษ์ศักดิ์ ธีรนันทน์ หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี แจ้งว่า ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงระบบหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อความสะดวกและปลอดภัย จำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้ วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2552 งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณ หมู่ที่ 5 , 8 และหมู่ที่ 10 ตำบลพลวง ในการปฏิบัติงานจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณหมู่ที่ 5 , 8 และหมู่ที่ 10 ตำบลพลวงบางสาวน และซอย 13 กระทิง ตั้งแต่เวลา 09.30-14.30 น. วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2552 งดจ่ายการแสไฟฟ้าบริเวณหมู่บ้านนพเก้า หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง ตั้งแต่เวลา 09.001-15.00 น. ทั้งนี้ หากการปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี จะรีบจ่ายการแสไฟฟ้าให้ทันที