ธนารักษ์พื้นที่กระบี่ แจ้งความคืบหน้าการอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ ท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน ต.เขาทอง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายธำรง ทองตัน ธนารักษ์พื้นที่กระบี่ เปิดเผยว่า ตามที่ อบต.เขาทอง ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้เข้าทำประโยชน์เพื่อก่อสร้างถนน และท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวอ่าวท่าเลน เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ มีกำหนดเวลา 30 ปี ซึ่งจังหวัดกระบี่ ได้อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้าง โดยมอบหมายให้สำนักงานขนส่งทางน้ำที่ 5 สาขากระบี่เป็นผู้ดำเนินการ และมอบให้ อบต.เขาทอง เป็นผู้ดูแลชั่วคราว และนำรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนราชพัสดุ พร้อมทั้งให้ อบต.เขาทองเข้าบริหารการจัดการดูแลการใช้ประโยชน์ โดยปฎิบัติตามเงื่อนไขการใช้ที่ราชพัสดุที่กรมธนารักษ์กำหนด เนื่องจาก อบต.เขาทองมีปัญหาในการบริหารท่าเทียบเรือดังกล่าว เนื่องจากในการขอตั้งงบประมาณก่อสร้างท่าเทียบเรือเป็นท่าเรือเชิงพาณิชย์ และสภาพของท่าเทียบเรือชำรุด ดังนั้น จังหวัดกระบี่ จึงได้ประชุมหัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม สรุปว่า อบต.เขาทอง จะเข้ามาบริหารจัดการท่าเทียบเรือ เพื่อให้เกิดรายได้เชิงพาณิชย์ โดยแบ่งรายได้ร้อยละ 50 ก่อนหักรายจ่ายให้กระทรวงการคลัง ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับท่าเทียบเรือ จะประสานกับสำนักงานขนส่งทางน้ำที่ 5 สาขากระบี่ เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป