อทช.หมู่เกาะช้าง จัดกิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเลและชายหาด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อทช.หมู่เกาะช้าง จัดกิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเลและชายหาด ใน 3 เกาะทะเลตราด นายเฉลิม กลิ่นนิ่มนวล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง เปิดเผยว่า จังหวัดตราด ร่วมกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง (อทช.หมู่เกาะช้าง) ผู้ประกอบการธุรกิจดำน้ำ และบริษัทด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนบนเกาะช้าง กำหนดจัดโครงการเก็บขยะใต้ทะเลและชายหาด ใน 3 เกาะของทะเลตราด ได้แก่ เกาะรัง เกาะหยวก และเกาะหวาย ขึ้น ในวันพรุ่งนี้(19 พ.ค. 52) ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลให้คงสภาพสวยงามเอื้อต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เนื่องจากทั้ง 3 เกาะเป็นแหล่งดำน้ำชมปะการังที่สวยงามของจังหวัดตราด ทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมของประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการให้เกิดความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งบริเวณชายหาดและใต้ทะเล ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถเดินทางร่วมเปิดโครงการได้บริเวณปลายสะพานท่าเทียบเรือบางเบ้า อำเภอเกาะช้าง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป