จ.นราฯเ ร่งวางแนวแก้ปัญหาให้เกษตรกรที่ปลูกผลไม้หากมีราคาต่ำ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดนราธิวาส เร่งวางแนวแก้ปัญหาให้เกษตรกรที่ปลูกผลไม้หากมีราคาต่ำ เตรียมเปิดแผนรองรับผลผลิต ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายวินัย ครุวรรณพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตรระดับจังหวัด โดยมีคณะกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา โดยในที่ประชุมได้สรุปแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ ปี 2552 จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้ประมาณการผลผลิตรวมทั้งจังหวัดนราธิวาส ได้แก่ ลองกอง เงาะ มังคุด โดยลองกองมีการประมาณผลผลิตรวมทั้งจังหวัด 22,957 ตัน เงาะ 20,268 ตัน และมังคุด 13,669 ตันพร้อมกันนี้ทางคณะกรรมได้มีมาตรการกระจายผลผลิตไปจังหวัดต่างๆภายในประเทศ เพื่อรองรับผลผลิตล้นตลาด โดยเฉพาะ ลองกอง และมังคุด โดยมีการบริหารจัดการของศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนแต่ละอำเภอ และ ศูนย์คัดแยกผลไม้ของสหกรณ์การเกษตร รวมถึงการขนส่งเพื่อการกระจายผลผลิต และการหาตลาดให้เกษตรกร นอกจากนี้ในที่ประชุมได้กำหนดเปิดจุดเพื่อส่งเสริมการจำหน่าย (ปลีก) และการเจรจาการค้าเพื่อเชื่อมโยงผู้ผลิตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หากราคาผลไม้ตกต่ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอีกด้วย