จ.เชียงใหม่ ประชุมปรับแผนการทำงานป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมซ้อมแผนเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่2009 ปรับแผนเชิงรุก เตรียมพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังข่าวการระบาดในประเทศญี่ปุ่น นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้จากการที่ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ได้แพร่ระบาดในประเทศต่าง ๆ เป็นบริเวณกว้าง จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาจำนวนมาก โดยที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจากประเทศพื้นที่เสี่ยงประมาณ 50 คนเดินทางเข้ามาในช่วงที่มีการระบาด แต่หลังจากผ่านเครื่องเทอโมแสกน แล้วไม่พบว่ามีการป่วยด้วยโรคดังกล่าว ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ป่วยที่เข้าข่าย 7 คน แต่จากการตรวจเลือดไม่พบว่าป่วยด้วยโรคดังกล่าว ทันตแพทย์สุรสิงห์ วิศรุตรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า คณะทำงานได้เตรียมการรองรับ มี 4 ระดับ คือ มีผู้ป่วยด้วยโรคสายพันธุ์ใหม่ในประเทศไทย มีผู้ป่วยในเชียงใหม่บางจุด มีผู้ป่วยในเชียงใหม่หลายจุด และมีการระบาดในเชียงใหม่แพร่กระจายไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งทุกหน่วยงานขานรับพร้อมสำหรับปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ จังหวัดได้กำหนดทำการซ้อมแผนป้องกันและควบคุม แก้ไขสถานการการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ในวันที่ 21 พฤษภาคมนี้ ณ โรงแรมศิรินาถการ์เดนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้มณฑลทหารบกที่ 33 ได้เตรียมพร้อมกำลังพล 700 นายพร้อมทันทีภายในครึ่งชั่วโมง โดยจะประชุมสรุปงานทุกวันที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และปรับแผนทุกวันศุกร์ และได้ประสานไปยังสถานศึกษาให้ดูแลเด็กนักเรียน รวมทั้งโรงแรม เกสต์เฮาส์ ให้ดูแลนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นและชาวญี่ปุ่นที่พำนักในเชียงใหม่กว่า 3,000 คน