ซิป้า ร่วมโครงการเอกชน จับมือ กันตนา จัดโครงการถ่ายทอดประสบการณ์การผลิตแอนิเมชั่น สู่ผู้ประกอบการซอฟ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ จับมือ บริษัท กันตนา จัดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เปิดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตงานแอนิเมชั่นแก่บุคลากรในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ นายรุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือ SIPA เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ด้านการผลิตงานแอนิเมชั่น เป็นความร่วมมือระหว่างซิป้าและบริษัทกันตนา เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์จากการผลิตภาพยนตร์ ก้านกล้วย 2 ที่ประสบความสำเร็จและได้รับการชื่นชมด้านเทคนิคการผลิตแอนนิเมชั่นอย่างล้นหลาม จึงเป็นที่มาของการร่วมกันจัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยจะมีจัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม คือ กลุ่มนิสิต นักศึกษา กลุ่มบุคคลทั่วไป กลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการภาคเอกชนที่สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรมไปพัฒนาต่อยอดสู่การประกอบอาชีพได้ ด้านนายจาฤก กัลย์จาฤก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการร่วมโครงการระหว่างซิป้าและกันตนาครั้งนี้ว่า เป็นการส่งเสริมพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และแอนิเมชั่นของไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ พร้อมช่วยค้นหาและผลักดันบุคลากรไทยที่มีความสามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้อีกทางหนึ่ง