สปส. เตือนผู้ประกันตน อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สปส.คืนเงินประกัน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานประกันสังคม หรือ สปส.เตือนผู้ประกันตนและประชาชน อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ หลอกลวงขอข้อมูลส่วนบุคคล อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สปส.คืนเงินประกันสังคมผ่านบัญชี นายปั้น วรรณพินิจ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า ได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกันตน ว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม และอ้างหมายเลขโทรสารของตนเอง และหมายเลขโทรศัพท์อื่นๆ แล้วโทรศัพท์ไปแจ้งผู้ประกันตนว่า จะคืนเงินประกันสังคมให้ โดยขอข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งที่อยู่ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่บัญชีธนาคารของผู้ประกันตน สปส.ขอยืนยันว่าไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรไปสอบถามข้อมูลของผู้ประกันตนในลักษณะดังกล่าว ในการคืนเงินทุกกรณี ผู้ประกันตนต้องยื่นแบบขอรับเงินคืนหรือขอรับประโยชน์ทดแทน โดยสำนักงานประกันสังคมจะมีหนังสือแจ้งผลให้ทราบ สปส.ไม่มีระเบียบปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่โอนเงินผ่านระบบเอทีเอ็มและไม่มีการส่งเช็คไปที่บ้านผู้ประกันตนแต่อย่างใด หากผู้ประกันตน หรือประชาชนได้รับโทรศัพท์แอบอ้างดังกล่าว สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ หรือโทรสายด่วน 1506 และแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันที