หลายโรงเรียนในสุโขทัยคุมเข้มไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสุโขทัย คุมเข้มเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในโรงเรียนอย่างเต็มที่ การเปิดเรียนวันแรกของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 1 ซึ่งมีการเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 อย่างเต็มที่ โดยในช่วงเช้า โรงเรียนได้แจ้งสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 ให้เด็กนักเรียนได้รับทราบ พร้อมให้นักเรียนช่วยดูเพื่อน หากพบป่วยก็ให้รีบแจ้งครูให้ทราบโดยด่วน ส่วนการเฝ้าระวังของคณะครูในโรงเรียนนั้น ได้ให้ครูประจำชั้นและครูผู้สอน ช่วยกันสังเกตดูเด็กนักเรียนภายในชั้นเรียน หากพบเด็กนักเรียนมีอาการไข้หรือตัวร้อนผิดปกติ ให้รีบรายงานให้ทราบทันที เพื่อที่จะได้เรียกผู้ปกครองของเด็กนักเรียนมาสอบประวัติและนำเด็กรักษาอาการป่วยในทันที ทั้งนี้เนื่องจากในระหว่างที่ปิดเทอมนั้น ทางโรงเรียนไม่ทราบว่าเด็กนักเรียนแต่ละคนได้มีการเดินทางไปท่องเที่ยวกับผู้ปกครองที่ใดบ้าง และเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนที่อยู่ในความปกครองของทางโรงเรียน เด็กนักเรียนทุกคนจะได้รับการดูแลและเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 อย่างเข้มงวด จากคณะครูในโรงเรียนทุกคนอย่างใกล้ชิด และครั้งนี้ สถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัยยังใช้มาตรฐานเดียวกันนี้ในการเฝ้าระวังและป้องกันไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 นี้ด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง