เรือติดอาวุธพร้อมกับเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เดินทางจากฝรั่งเศสถึงญี่ปุ่นแล้ววันนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้สื่อข่าวของเอเอฟพีเป็นพยานในการเห็นเรือแปซิฟิกเฮรอนซึ่งเป็นเรือติดอาวุธที่บรรทุกเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เพื่อนำมากลับมาใช้ใหม่เดินทางจากฝรั่งเศสถึงญี่ปุ่นแล้วในวันนี้ เรือดังกล่าวซึ่งได้รับการดัดแปลงเป็นพิเศษที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษเดินทางร่วมมาด้วย เพื่อป้องกันการถูกขู่บังคับเดินทางมาถึงเมืองโอมาเอซากิเมืองท่าในภาคกลางของญี่ปุ่น หลังจากที่ได้ออกเดินทางจากฝรั่งเศสเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและคาดว่า ญี่ปุ่นจะนำเอาเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ส่วนหนึ่งลงที่เมืองนี้ก่อนที่จะเดินทางต่อไปเมืองอื่นๆ อีก 2 เมืองซึ่งเป็นที่ตั้งนิวเคลียร์ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น