สหประชาชาติระบุว่าภูมิภาคเอเชียมีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติสูง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สหประชาชาติ หรือยูเอ็น. ระบุว่า ประเทศกำลังพัฒนามีความเสี่ยงที่จะได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติมากที่สุด โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย รายงานว่าด้วย ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติของยูเอ็นเปิดเผยว่า อินเดีย จีน และบังกลาเทศ เผชิญกับความเสี่ยงสูงจากสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรง โดยคิดเป็นร้อยละ 75 ของประชากรทั่วโลก ที่เสี่ยงกับภัยน้ำท่วม นอกจากนี้ จีนและอินเดียยังเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากเหตุแผ่นดินไหวด้วย ขณะที่บังกลาเทศเป็นประเทศที่มีอันตรายจากภัยพายุไซโคลนมากที่สุด ส่วนอินเดียและอินโดนีเซียเป็นประเทศในลำดับต้นๆ ที่มีความเสี่ยงต่ออันตรายที่เกิดจากดินถล่ม.