พัฒนาชุมชนพะเยา ร่วมเผยแพร่ผลงานการเลี้ยงจิ้งหรีดแก้จน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมส่งเสริมการสร้างรายได้จากการเลี้ยงจิ้งหรีด ซึ่งมีรายได้วันละ 400-500 บาท โดยนำตัวอย่างการดำเนินงานของผู้นำ อช.พื้นที่ตำบลห้วยแก้ว อ.ภูกามยาวมาใช้เป็นแบบอย่าง ภายหลังจากที่ทางคณะกรรมมการกลั่นกรองกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพะเยา ได้ไปตรวจติดตามผลงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ประจำปี 2552 ในพื้นที่อ.ภูกามยาวและได้มีโอกาสเยี่ยมชมกิจกรรมผลงานดีเด่น ในด้านการส่งเสริมอาชีพและการยกระดับรายได้ครัวเรือนยากจนในตำบลห้วยแก้ว และได้ติดตามการนำเสนอผลงานของ นางรัชนี บุญเรือง ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น(ผู้นำ อช.) ประจำปี 2552 ตามโครงการเชิดชูเกียรติเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ของอำเภอภูกามยาว ผ่านการสร้างรายได้จากการเลี้ยงจิ้งหรีด สำหรับการสร้างรายได้จากการเลี้ยงจิ้งหรีดแก้ไขปัญหาความยากจนครั้งนี้ นางรัชนี กล่าวว่า ปัจจุบันอาชีพการเลี้ยงจิ้งหรีดนั้น นับว่าสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร กลุ่มอาชีพแม่บ้าน ผู้สูงอายุ ครัวเรือนยากจน ได้เป็นอย่างดี และสามารถเป็นอาชีพเสริมได้อย่างยอดเยี่ยม เลี้ยงง่าย ลงทุนต่ำ รับรองไม่ผิดหวัง ซึ่งตนเป็นผู้หนึ่งที่ได้พิสูจน์แล้วว่า เรื่องดังกล่าวเป็นความจริง เพราะทำให้มีรายได้ วันละไม่ต่ำกว่า 400-500 บาท ทุกวัน ทังนี้ ผู้ที่สนใจในอาชีพแก้ไขปัญหาความยากจนในครั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางรัชนี บุญเรือง เลขที่ 169 บ้านจำปา หมู่ที่ 17 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000 โทร.081-0211809 หรือติดตามสกู๊ปเกี่ยวกับการอาชีพเลี้ยงเลี้ยงจิ้งหรีดได้ที่ เว็บไซต์ www.phayaofocus.com