มาเลเซีย พบผู้ป่วยโรคไข้หวัด 2009 แล้ว 2 ราย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มาเลเซีย พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จำนวน 2 ราย นายศรันย์วิทย์ ขุนหมวก เจ้าพนักงานสาธารณสุข ประจำด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอสุไหงโกลก เปิดเผยว่า ขณะนี้ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอสุไหงโกลก อำเภอตากใบ และอำเภอแว้ง ได้มีการตรวจเข้มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจาก 34 ประเทศ ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง แต่ในส่วนของด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอสุไหงโกลก ยังไม่พบว่ามีนักท่องเที่ยวที่ติดเชื้อหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยง จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีมากถึง 30 รายต่อวัน โดยนักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด เช่น การกรอกชื่อ นามสกุล สัญชาติ รวมถึงการบอกชื่อประเทศต่างๆที่นักท่องเที่ยวได้อาศัยอยู่ภายในสองสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงประเทศไทย เพื่อเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้น นอกจากนี้ ยังได้ตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายของนักเที่ยว โดยทางเจ้าพนักงานสาธารณสุข จะใช้ปรอทวัดไข้ เพื่อตรวจเช็คอุณหภูมิของร่างกาย ซึ่งหากพบว่ามีอุณหภูมิในร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาขึ้นไป ทางเจ้าหน้าที่จะแนะนำให้นักท่องเที่ยวดื่มน้ำ และนั่งพัก จากนั้นจะตรวจวัดอุณหภูมิภายในร่างกายอีกครั้ง หากพบว่าอุณหภูมิในร่างกายลดลง ก็จะอนุญาตให้ผ่านได้ แต่ในกรณีที่ยังมีอุณหภูมิความร้อนในร่างกายสูงกว่า 38 องศาขึ้นไป และมีอาการอยู่ในภาวะเสี่ยงของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เจ้าหน้าที่จะรีบส่งตัวนักท่องเที่ยวให้ทางโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกทันที ทั้งนี้ เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้มีการให้คำแนะนำการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศ สำหรับเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านอำเภอสุไหงโกลก ก็ได้สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ด้วย