มีการถกประเด็นปัญหาไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 อย่างกว้างขวาง ในการประชุมว่าด้วยการท่องเที่ยวที่บร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมสุดยอดว่าด้วยการท่องเที่ยวและการเดินทางทั่วโลกที่บราซิล มีการถกประเด็นปัญหาไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่กันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศละตินอเมริกา ซึ่งคาดว่าอาจส่งผลกระทบทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวซบเซาราวร้อยละ 25- 30 อย่างไรก็ตาม บรรดาผู้เขาร่วมการประชุมต่างหวังว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวอาจทุเลาลงในเร็วๆ นี้