นายกฯ ย้ำรัฐบาลต้องการแบกรับภาระเรื่องการศึกษาของผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสศึกษาอย่างเท่าเที

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรัฐมนตรี ย้ำรัฐบาลต้องการแบกรับภาระเรื่องการศึกษาของผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสศึกษาอย่างเท่าเทียม หากประชาชนพบโรงเรียนใดมีการเก็บค่าใช้จ่ายแฝงที่ไม่จำเป็น สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์บริการประชาชนและที่กระทรวงศึกษาธิการ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงนโยบายสนับสนุนการเรียนฟรี 15 ปี ว่า การเรียนฟรีในการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี 2540 โดยมีผลบังคับในปี 2545 แต่ในทางปฎิบัติจริงยังคงมีปัญหาอยู่มากในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆที่ผู้ปกครองต้องแบกรับภาระ ทั้งนี้ เมื่อตนเองเข้ารับหน้าที่จึงมุ่งมั่นที่ต้องการทำเรื่องนี้ให้สำเร็จ แม้ขณะนี้จะเกิดปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจขึ้นก็ตาม แต่การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด คือ เรื่องการศึกษา รัฐบาลจึงได้ตัดสินใจในการจัดงบประมาณ ซึ่งเริ่มตั้งแต่งบประมาณเพิ่มเติม หรืองบประมาณกลางปี เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในเรื่องของอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน ตำราเรียน นอกจากนี้ยังเพิ่มงบประมาณให้โรงเรียนต่าง ๆ ในการจัดสรรรายละเอียดปลีกย่อย เพื่อผู้ปกครองไม่ต้องรับภาระเรื่องการเล่าเรียนของบุตรหลานจนเกินไป และมั่นใจเด็กทุกคนจะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า หากผู้ปกครองคนใดมีความพร้อม และไม่ต้องการใช้สิทธิ์ดังกล่าวก็สามารถกระทำได้ หรือหากพบว่าโรงเรียนใดเก็บค่าใช้แฝงที่ไม่ควรเก็บก็สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์บริการประชาชนที่ทำเนียบ 1111 หรือที่กระทรวงศึกษาธิการ 1579 โดยรัฐบาลจะติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด