ผลการเลือกตั้งที่คูเวตมีแนวโน้มว่าผู้สมัครหญิงจะได้หลายที่นั่งในรัฐสภา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผลการเลือกตั้งทั่วไปอย่างไม่เป็นทางการในคูเวตวันนี้แสดงให้เห็นว่าผู้สมัครหญิงหลายคนมีแนวโน้มว่าจะชนะการเลือกตั้ง ผลการนับคะแนนมากกว่าครึ่ง ปรากฏว่าผู้สมัครหญิง 4 คน ได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนมากสุดใน 10 ตำแหน่งในเขตเลือกตั้ง 3 ตำบล โดยแต่ละเขตการเลือกตั้งจะเลือกสมาชิกสภาผู้แทน 10 คนจากทั้งหมด 5 เขต ทั้งนี้นางมัสสุมา อัล-มูบารัค ผู้ซึ่งได้รับเลือกเป็นรัฐมนตรีหญิงคนแรกของคูเวตเมื่อปี 2548 มีคะแนนนำมาเป็นอันดับ 1 เหนือผู้สมัครคนอื่น ๆ ขณะที่ผู้สมัครหญิงอีก 3 คน ก็มีคะแนนนำรองจากเธอเหนือผู้สมัครชายคนอื่น ๆ ด้วย ทั้งนี้ผู้สมัครหญิงทั้ง 4 คนจบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจ และการศึกษาจากสหรัฐ.