ผู้ขับขี่รถบรรทุกในเกาหลีใต้มีมติให้ผละงานประท้วง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ขับขี่รถบรรทุกหลายพันคนในเกาหลีใต้ลงมติในวันนี้ให้หยุดงานประท้วง เพื่อเรียกร้องสวัสดิการและค่าจ้างเพิ่ม โฆษกสหภาพสหพันธ์แรงงานเกาหลีซึ่งมีสมาชิก 7,000 คนที่เข้าร่วมการชุมนุมที่เมืองแดจอน ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโซลไปทางใต้ประมาณ 160 กิโลเมตร กล่าวว่าสหภาพผู้ขับขี่รถบรรทุกทั่วประเทศ ซึ่งมีสมาชิก 15,000 คน ลงมติ ให้หยุดงานประท้วง โดยแกนนำของสหภาพจะตัดสินใจอีกครั้งว่าจะเริ่มแผนการประท้วงเมื่อใด ส่วนการประท้วงนาน 1 สัปดาห์ของผู้ขับขี่รถบรรทุกเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศที่พึ่งพาการค้าเป็นหลัก ทำให้การส่งออกและการนำเข้าสินค้าเสียหายประมาณ 7,200 ล้านเหรียญสหรัฐ.