เกาหลีใต้อาจจะปิดนิคมอุตสาหกรรมร่วมในเกาหลีเหนือ เพราะไม่พอใจที่เกาหลีเหนือยกเลิกสัญญาฉบับเดิม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เกาหลีใต้ระบุมีความเป็นไปได้ที่จะปิดนิคมอุตสาหกรรมร่วมที่เมืองแกซองในเกาหลีเหนือ หลังจากรัฐบาลเกาหลีเหนือแจ้งแก่รัฐบาลเกาหลีใต้ว่าได้ยกเลิกสัญญาที่ทำกับบริษัทต่างๆของเกาหลีใต้ที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ เกาหลีเหนือยืนยันจะเขียนสัญญาใหม่ โดยจะเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในด้านภาษี ค่าเช่า และค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งหากเกาหลีใต้ไม่อาจยอมรับได้ ก็ให้ถอนตัวออกไปจากนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว ซึ่งมีบริษัทของเกาหลีใต้ดำเนินกิจการมากกว่า 100 บริษัท และจ้างชาวเกาหลีเหนือทำงานถึงเกือบ 40,000 คน ส่วนใหญ่เป็นการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ นาฬิกา รองเท้า และเครื่องใช้ภายในบ้าน นับเป็นแหล่งทำรายได้เข้าประเทศที่สำคัญของเกาหลีเหนือ โฆษกกระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้กล่าวว่า คำประกาศของรัฐบาลเกาหลีเหนือเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้.