สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพะเยา เตรียมพร้อมเงินสำรองกว่า 20 ล้านบาทช่วยเหลือประชาชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพะเยา ระบุ ช่วงก่อนเปิดภาคเรียนมีผู้ใช้บริการกว่า 100 รายต่อวัน คิดเป็นจำนวนเงินกว่า 1 ล้านบาท พร้อมเตรียมสำรองเงินช่วยเหลือ 20 ล้านบาท เพื่อรองรับผู้มาใช้บริการ นายจิรศักดิ์ อินทร์บาง ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพะเยา กล่าวถึงการมาใช้ปริการของประชาชนในช่วงก่อนเปิดเทอมว่า ช่วงนี้ถือเป็นช่วงใกล้เปิดภาคเรียน ทำให้มีผู้มาใช้บริการสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องนำไปใช้จ่ายซื้ออุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน โดยเฉพาะผู้ปกครอง รวมถึงนักเรียน นักศึกษา ซึ่งแต่ละวันเฉลี่ยมีจำนวนผู้มาใช้บริการกว่า 100 รายต่อวัน คิดเป็นมูลค่าเงินประมาณ 1 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเทศบาลเมืองพะเยาได้เตรียมสำรองเงินให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ผ่านการกู้กับธนาคารเพื่อการเกษตร (ธ.ก.ส.) ในวงเงินอีก 20 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาทางการเงินในระยะนี้ สำหรับอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เงินต้นไม่เกิน 4,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 บาทต่อเดือน เงินต้น 4,001-30,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาท/เดือน และเงินต้น 30,001 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ ถือเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่มีความเดือดร้อนด้านการเงิน โดยรายได้มีการนำไปพัฒนาในท้องถิ่น และประชาชนสามารถประมูลทรัพย์หลุดจำนำได้ทุกเดือน