จ.ตราด จัดงานวันกุ้งตราด ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ค.นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ตราด จัดงานวันกุ้งตราด ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ค.นี้ ร้อยเอกสุริยะ ศึกษากิจ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังการเปิดงานวันกุ้งตราด ครั้งที่ 5 ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดตราด ร่วมกับชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน และสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 1617 พฤษภาคม 2552 ณ ศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตจังหวัดตราด ว่า การจัดงานดังกล่าวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์ความรู้ให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเกษตรกรในเรื่องของการผลิตกุ้งที่ถูกสุขอนามัย ตามโครงการอาหารปลอดภัย ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายทางวิชาการในหัวข้อต่างๆ อาทิ นโยบายภาครัฐกับการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมกุ้งไทย, แนวทางการตลาดกุ้ง ปี 2552-2553 , เทคนิคการเลี้ยงกุ้งให้ได้เงินในยุคนี้, นิทรรศการแสดงสัตว์น้ำเศรษฐกิจจากกรมประมง, การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปัจจัยในการผลิตกุ้ง, การรับขึ้นทะเบียนฟาร์ม และการแก้ไขปัญหาโรคในสัตว์น้ำ