บรรยากาศการเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของ จ.พะเยา คึกคัก ผู้ปกครองออกมาจับจ่ายซื้อของเป็นจำนวนมาก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนในจังหวัดพะเยาคึกคัก มีผู้ปกครองและนักเรียนมาจับจ่ายซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก ด้านผู้ปกครองนักเรียน เผย การให้ความช่วยเหลือโครงการเรียนฟรี 15 ปี ไม่เพียงพอกับความต้องการแต่ก็ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในช่วงภาวะเศรษฐกิจ บรรยากาศก่อนเปิดภาคเรียนในสัปดาห์หน้าคึกคัก โดยเฉพาะการซื้อขายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ซึ่งมีการจับจ่ายใช้สอยมากที่สุดในช่วงนี้ เช่น ที่ร้านเจริญภัณฑ์ หนึ่งในผู้ประกอบการจำหน่ายชุดนักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการ ธงฟ้าราคาประหยัด...ต้อนรับเปิดเทอม Back to School กับสำนักงานการค้าภายในจังหวัดพะเยา กล่าวว่า การซื้อขายชุดนักเรียนช่วงต้อนรับเปิดเทอมปีนี้ รู้สึกว่าขายดีขึ้น มีกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนมาเลือกซื้อเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในสัปดาห์นี้ ที่ถือเป็นสัปดาห์สุดท้ายก่อนเปิดภาคเรียนในวันจันทร์ ที่แตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมา ที่จะไม่ค่อยคึกคัก คาดว่าส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการที่มีการช่วยเหลือผู้บริโภคในช่วงภาวะเศรษฐกิจ ด้วยการลดราคาถูกกว่าราคาท้องตลาดทั่วไปกว่าร้อยละ 5-20 รวมถึงการให้ความช่วยเหลือตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีของรัฐบาล มาช่วยกระตุ้น จึงทำให้มีการซื้อสินค้ามากขึ้น ด้านหนึ่งในผู้ปกครองที่มาจับจ่ายซื้อเครื่องแบบนักเรียน กล่าวว่า การให้ความช่วยเหลือรัฐบาลตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่ยังไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย และอยากให้มีการช่วยเหลือเพิ่มเติมเรื่องเงินค่าบำรุงการศึกษา ทั้งนี้ ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจ สามารถร่วมซื้อสินค้าตามโครงการ มุมธงฟ้าราคาประหยัด...ต้อนรับเปิดเทอม Back to School ได้จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคมนี้