จ.ตราด เปิดโอกาสให้ชาวสวนนำผลงาน เข้าร่วมกิจกรรมประกวดผลไม้ในงานวันระกำหวาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ตราด เปิดโอกาสพี่น้องชาวสวนนำผลงาน เข้าร่วมกิจกรรมประกวดผลไม้ในงานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด วันนี้ (16 พ.ค.52) ที่ศาลา 100 ปี ตราดรำลึก นายชลอ ใบเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานมอบรางวัลแก่ชาวสวนที่ชนะการประกวดผลไม้ ซึ่งในปีนี้ได้รับความสนใจจากชาวสวนนำผลไม้มาประกวดหลากหลายชนิด ประกอบด้วย เงาะโรงเรียน มีผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน 116 ราย ทุเรียนหมอนทอง มีผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน 66 ราย มังคุด มีผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน 181 ราย ลองกอง มีผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน 112 ราย สับปะรดตราดสีทอง มีผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน 108 ราย ระกำหวาน มีผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน 88 ราย ปาล์มน้ำมัน มีผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน 34 ราย ทุเรียนผลใหญ่ มีผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน 22 ราย มังคุดผลใหญ่ มีผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน 120 ราย และสับปะรดผลใหญ่ มีผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน 47 ราย โดยเกณฑ์การให้คะแนน แบ่งออกเป็นเกณฑ์ตัดสินภายนอก ประกอบด้วย ขนาด รูปร่าง ความสม่ำเสมอ สี ก้านของผล และสภาพความสมบูรณ์ และเกณฑ์ตัดสินภายใน ประกอบด้วย เปลือก ผิดเนื้อ รสชาติ ความหวาน ใส้ และสภาพความสมบูรณ์ ยกเว้นการประกวดทุเรียนผลใหญ่ มังคุดผลใหญ่ สับปะรดผลใหญ่และปาล์มน้ำมันจะเพิ่มเกณฑ์การให้คะแนนในเรื่องของน้ำหนัก สำหรับผลการประกวด เงาะโรงเรียนชนะเลิศได้แก่ นางสาวเสาวลักษณ์ สุดสุริยะ ทุเรียนหมอนทอง ชนะเลิศได้แก่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรน้ำเชี่ยว มังคุด ชนะเลิศได้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองปอ ลองกอง ชนะเลิศได้แก่ นายจักรภพ พาทีทิน สับปะรดตราดสีทอง ชนะเลิศได้แก่ นางสาวจริญ มุสิกรัตน์ ระกำหวาน ชนะเลิศได้แก่ นางทองแดง ศักดิ์เพชรพลอย ปาล์มน้ำมัน ชนะเลิศได้แก่ นายพิสุทธิ์ คนทา ด้วยน้ำหนัก 64 กิโลกรัม สับปะรดใหญ่ ชนะเลิศได้แก่ นายสมหวัง กวินทนันท์ ด้วยน้ำหนัก 4.78 กิโลกรัม ทุเรียนใหญ่ ชนะเลิศได้แก่ สวนสวรรค์ตะวันออก ด้วยน้ำหนัก 11.8 กิโลกรัม มังคุดใหญ่ ชนะเลิศได้แก่ นายคณุตม์ อิ่มอุไร ด้วยน้ำหนัก 226 กิโลกรัม