สมาคมช่างภาพฯ มอบทุนแก่บุตร-ธิดา ผสข.-ช่างภาพ กว่า 200 ทุน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาผู้สื่อข่าวช่างภาพ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมและเป็นกำลังใจแก่สมาชิกในการทำงาน สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนกำลังใจเพื่อการศึกษา ประจำปี 2552 แก่บุตรธิดาผู้สื่อข่าวและช่างภาพ ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคม ประกอบด้วย สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 , 5 , 7 , 9 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรี จำนวน 231 ทุน ทุนละ 4,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 924,000 บาท โดยนายสุทธิ จงเจียมจิตต์ นายกสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้มอบเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมการศึกษาใหม่ และเป็นกำลังใจในการทำงานให้แก่สมาชิกด้วย