จ.พะเยา ปล่อยพันธุ์ปลากว่า 5 แสนตัว แก้ไขปัญหาการระบาดของปลิงในแหล่งน้ำกว๊านพะเยา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำกว๊านพะเยา ภายหลังพบปลิงน้ำจืดขนาดเล็กแพร่ระบาด ด้วยการปล่อยพันธุ์ปลาจำนวนกว่า 5 แสนตัว คาดจะช่วยทำให้ปลิงลดจำนวนลง วันนี้ (15 พ.ค.52) ที่บริเวณกว๊านพะเยา ด้านหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง จังหวัดพะเยา ได้มีการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา 5 แสนตัว เพื่อกำจัดปลิงและปรับความสมดุลของระบบนิเวศน์ในแหล่งน้ำกว๊านพะเยา โดยมีนางสาวเรืองวรรณ บัวนุช ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธี พร้อมกับประมงจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ตลอดจนชาวประมงพื้นบ้านรอบกว๊านพะเยา และนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ต่างมีความมุ่งหวังที่จะสร้างกว๊านพะเยาให้กลับมาเป็นแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์เหมือนกับที่ผ่านมา ด้านประมงจังหวัดพะเยา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเช่นนี้ น่าจะสามารถร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ถึงแม้จะไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาทั้งหมด อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือชาวประมงให้ละเว้นการจับปลาขนาดเล็กในกว๊านพะเยา เนื่องจากปลาขนาดเล็กเป็นกลไกทางธรรมชาติที่สำคัญในการร่วมกำจัดปลิง และถือได้ว่าในช่วงนี้ คือตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.-15 ก.ย.ของทุกปี เป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์วางไข่และเลี้ยงดูตัวอ่อน จึงขอให้ละเว้นการจับปลาในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการให้ปลาได้แพร่ขยายพันธุ์ และคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในกว๊านพะเยา อย่างไรก็ตามในการแก้ไขปัญหาคุณภาพแหล่งน้ำกว๊านพะเยา ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะพะเยา ได้ประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่บริเวณรอบกว๊านพะเยา ตลอดจนแหล่งน้ำอื่นให้ความสำคัญในการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่กว๊านพะเยา