ชาวตรังตื่นตัว ซื้อโลชั่น และยากันยุงเพิ่มขึ้น หลังการระบาดของโรคชิคุนกุนยา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประชาชนชาวตรังตื่นตัว หาซื้อโลชั่น และยากันยุงเพิ่มขึ้น หลังจากเกิดการระบาดของโรคชิคุนกุนยา ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ หลังจากเกิดการระบาดของโรคชิคุนกุนยา หรือโรคปวดข้อยุงลายในจังหวัดตรัง ส่งผลให้ประชาชนมีความตื่นตัวกันอย่างมาก โดยประชาชนต่างพากันซื้อหายากันยุง หรือ โลชั่นทากันยุงเพิ่มขึ้น นายทวีป บุรพเกียรติ เภสัชกร ซึ่งเปิดร้านขายยาแผนปัจจุบัน กล่าวว่า ในช่วงนี้มีประชาชนเข้ามาซื้อยาเพิ่มขึ้น โดยปกติจะมีอาการหวัด อาการป่วยธรรมดา ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดยาแก้ไข้ทั่วไปให้ สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการค่อนข้างหนักจะแนะนำให้ไปโรงพยาบาลมากกว่า ในส่วนของการซื้อยากันยุง โลชั่นกันยุง มีลูกค้าถามหาเพิ่มมากขึ้น คาดว่าเป็นเพราะความตื่นตัวจากกระแสข่าวโรคชิคุนกุนยาที่มีการระบาดอยู่ในช่วงนี้ ด้าน นายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก นักวิชาการ 9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เปิดเผยถึงสถานการณ์การระบาดของโรคชิกุนคุนยาว่า โรคดังกล่าวมีการระบาดหนักใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงตั้งแต่ปลายปี 2551 และเริ่มแพร่ระบาดเข้ามาในจังหวัดตรัง ตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา สาเหตุที่โรคดังกล่าวมีการแพร่เข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดตรังนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งติดเชื้อดังกล่าวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดตรังช่วงวันหยุดสงกรานต์ นอกจากนี้ยังมีประชาชนชาวจังหวัดตรังบางส่วนที่เข้าไปทำงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเมื่อเดินทางกลับมาที่จังหวัดตรัง อาจนำเชื้อตัวนี้ติดตัวมาด้วย จึงทำให้มีการระบาดเกิดขึ้น ซึ่งจำนวนของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยอาจมีตัวเลขที่ไม่แน่นอน แต่ตามข้อมูลการสำรวจถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 มีจำนวน 220 คน กระจายอยู่เกือบทุกอำเภอ โรคชิคุนกุนยา มีความรุนแรงของโรคไม่ทำให้เสียชีวิตได้ ยกเว้นผู้ป่วยมีโรคอื่นแทรกซ้อน โดยอาการที่พบจะลักษณะคล้ายๆ ไข้หวัดใหญ่ แต่ลักษณะเฉพาะของโรคคือจะมีการปวดตามข้อกระดูกอย่างมาก ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกทรมาน ส่วนการรักษาจะรักษาไปตามอาการของผู้ป่วยที่ปรากฏ